جیش , بوس , لالا ...

» یک گل کفن من . :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٢
» روشهای دوست پسر آزاری .. :: ۱۳۸٧/۸/٦
» ۱۳۸٧/۸/٥ :: ۱۳۸٧/۸/٥
» سنگین وزن ترین کشتی گیر سومو کار جهان :: ۱۳۸٧/۸/٢
» اسب چموش و درخت ... :: ۱۳۸٧/۸/٢
» سلیقه های متفاوت ... :: ۱۳۸٧/۸/٢
» کانون پارسیان کلاه برداره .... :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» کسب درآمد اینترنتی مطمئن :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» کسب درآمد اینترنتی مطمئن :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» هشدار.................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!1 :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» عکسهای چشم نواز 11 ... :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» عکسهای چشم نواز 10 ... :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» عکسهای چشم نواز 9 ... :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» عکسهای چشم نواز 7 .... :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» عکسهای چشم نواز 8 ... :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» عکسهای چشم نواز 5 ... :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» عکسهای چشم نواز 6 .... :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» عکسهای چشم نواز 3 ... :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» عکسهای چشم نواز 4 ... :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» عکسهای چشم نواز 2 ... :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» عکسهای چشم نواز 1.. :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» آخرین دفاع ... :: ۱۳۸٧/٧/٢٢
» حیف لامپها ی مهتابی ... :: ۱۳۸٧/٧/٢٢
» دیوانگی هم عالمی دارد .. :: ۱۳۸٧/٧/٢٢
» ۱۳۸٧/٧/٢٢ :: ۱۳۸٧/٧/٢٢
» ....؟؟؟؟ :: ۱۳۸٧/٧/٢٢
» دعوا با لامپ مهتابی ... :: ۱۳۸٧/٧/٢٢
» مزیت زن بودن 37 ... :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» مزیت زن بودن 36 ... :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» مزیت زن بودن 34 ... :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» مزیت زن بودن 35 ... :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» مزیت زن بودن 32 ... :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» مزیت زن بودن 33 .. :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» مزیت زن بودن 31 ... :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» مزیت زن بودن 30 ... :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» مزیت زن بودن 29 ... :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» مزیت زن بودن 28 .. :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» مزیت زن بودن 27 ... :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» مزیت زن بودن 26 ... :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» مزیت زن بودن 26 ... :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» مزیت زن بودن 25 ... :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» مزیت زن بودن 24 ... :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» مزیت زن بودن 23 ... :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» مزیت زن بودن 22 .. :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» مزیت زن بودن 20 ... :: ۱۳۸٧/٧/٢٠
» مزیت زن بودن 19 .. :: ۱۳۸٧/٧/٢٠
» مزیت زن بودن 18 .. :: ۱۳۸٧/٧/٢٠
» مزیت زن بودن 17 ... :: ۱۳۸٧/٧/٢٠
» مزیت زن بودن 16 ... :: ۱۳۸٧/٧/٢٠
» مزیت زن بودن 15 .. :: ۱۳۸٧/٧/۱٩
» مزیت زن بودن 14 ... :: ۱۳۸٧/٧/۱٩
» مزیت زن بودن 13 ... :: ۱۳۸٧/٧/۱٩
» مزیت زن بودن 12 .. :: ۱۳۸٧/٧/۱٩
» مزیت زن بودن 11 .. :: ۱۳۸٧/٧/۱٩
» مزیت زن بودن 9 و 10 ... :: ۱۳۸٧/٧/۱٩
» مزیت زن بودن 8 .. :: ۱۳۸٧/٧/۱٩
» مزیت زن بودن 7 ... :: ۱۳۸٧/٧/۱٩
» مزیت زن بودن 6 .. :: ۱۳۸٧/٧/۱٩
» مزیت زن بودن 5 ... :: ۱۳۸٧/٧/۱٩
» مزیت زن بودن 4 .. :: ۱۳۸٧/٧/۱٩
» مزیت زن بودن 3 ... :: ۱۳۸٧/٧/۱٩
» مزیت زن بودن 1 ... :: ۱۳۸٧/٧/۱٩
» مزیت زن بودن 2 :: ۱۳۸٧/٧/۱٩
» 50 نکته از هزاران نکته مزیت زن بودن ... :: ۱۳۸٧/٧/۱٩
» خواص نعناع ... :: ۱۳۸٧/٧/۱۸
» شکنجه ... :: ۱۳۸٧/٧/۱۸
» از دست دادن جگرگوشه ... :: ۱۳۸٧/٧/۱۸
» هشدار ... :: ۱۳۸٧/٧/۱۸
» ق ..ق.. قتل .. :: ۱۳۸٧/٧/۱۸
» خوشمزه ها... :: ۱۳۸٧/٧/۱۸
» هفت قلوهای ناز ... :: ۱۳۸٧/٧/۱۸
» خالکوبی ... :: ۱۳۸٧/٧/۱۸
» تعویق اکران ... :: ۱۳۸٧/٧/۱۸
» گور دسته جمعی ... :: ۱۳۸٧/٧/۱۸
» آزارهای ناپدری ... :: ۱۳۸٧/٧/۱۸
» گفتگوی امیر قادری با محمدرضا گلزار :: ۱۳۸٧/٧/۱۸
» توصیه محققان برای داشتن زیبایی و تناسب اندام .... :: ۱۳۸٧/٧/۱۸
» » اگه دوست دختر می خوای بیا تو ... :: ۱۳۸٧/٧/۱۸
» بزرگترین های اینترنت .. :: ۱۳۸٧/٧/۱۸
» جک 6... :: ۱۳۸٧/٧/۱٧
» جک 5... :: ۱۳۸٧/٧/۱٧
» جک 3... :: ۱۳۸٧/٧/۱٧
» جک 4... :: ۱۳۸٧/٧/۱٧
» جک 2.... :: ۱۳۸٧/٧/۱٧
» جک 1... :: ۱۳۸٧/٧/۱٧
» ... :: ۱۳۸٧/٧/۱٧
» با هم بخندیم... :: ۱۳۸٧/٧/۱٧
» .... :: ۱۳۸٧/٧/۱٧
» انتقاد از لباس گلشیفته فراهانی .... :: ۱۳۸٧/٧/۱٦
» عکسهای پر سر وصدا ... :: ۱۳۸٧/٧/۱٦
» عکس گلشیفته فراهانی در.... :: ۱۳۸٧/٧/۱٦
» گلشیفته فراهانی روی فرش قرمز ... :: ۱۳۸٧/٧/۱٦
» بی تو .. :: ۱۳۸٧/٧/۱٤
» کاش من و تو هم بودیم تا ... :: ۱۳۸٧/٧/۱٤
» زیبای من ... :: ۱۳۸٧/٧/۱٤
» به یاد آن روز ... :: ۱۳۸٧/٧/۱٤
» کاش کنارم میماندی ...؟!!! :: ۱۳۸٧/٧/۱٤
» فانوس عشق من ... :: ۱۳۸٧/٧/۱٤
» نشانه ای از تنهایی من ... :: ۱۳۸٧/٧/۱٤
» تقدیم به تمام عاشقا ... :: ۱۳۸٧/٧/۱٤
» نفس پشت نقس ... :: ۱۳۸٧/٧/۱٤
» مفهوم پرواز ... :: ۱۳۸٧/٧/۱٤
» اجحاف ... :: ۱۳۸٧/٧/۱٤
» و تو ... :: ۱۳۸٧/٧/۱٤
» برای عاشق شدن بیاندیش ... :: ۱۳۸٧/٧/۱٤
» به یادت در قفس ... :: ۱۳۸٧/٧/۱٤
» نامردی ... :: ۱۳۸٧/٧/۱٤
» خارهای کاکتوس .. :: ۱۳۸٧/٧/۱٤
» عجیب ..زیبا .. :: ۱۳۸٧/٧/۱۳
» عشق من عاشقم باش ... :: ۱۳۸٧/٧/۱۳
» جک...خنده ...شادی ...12 :: ۱۳۸٧/٧/۱۳
» جک...خنده ...شادی ...11 :: ۱۳۸٧/٧/۱۳
» جک...خنده ...شادی ...10 :: ۱۳۸٧/٧/۱۳
» جک...خنده ...شادی ...9 :: ۱۳۸٧/٧/۱۳
» جک...خنده ...شادی ...7 :: ۱۳۸٧/٧/۱۳
» جک...خنده ...شادی ...8 :: ۱۳۸٧/٧/۱۳
» جک...خنده ...شادی ...6 :: ۱۳۸٧/٧/۱۳
» جک...خنده ...شادی ...5 :: ۱۳۸٧/٧/۱۳
» جک...خنده ...شادی ...4 :: ۱۳۸٧/٧/۱۳
» جک...خنده ...شادی ...3 :: ۱۳۸٧/٧/۱۳
» جک...خنده ...شادی ...2 :: ۱۳۸٧/٧/۱۳
» جک...خنده ...شادی ... :: ۱۳۸٧/٧/۱۳
» جک...خنده ...شادی ...1 :: ۱۳۸٧/٧/۱۳
» عشق یعنی مرگ ..... :: ۱۳۸٧/٧/۱٢
» چه بی اراده .. :: ۱۳۸٧/٧/۱٢
» کاش زندگی دگمه بازگشت داشت .؟!!!! :: ۱۳۸٧/٧/۱٢
» بمان با من ... :: ۱۳۸٧/٧/۱٢
» بی تو یک روز .. :: ۱۳۸٧/٧/۱٢
» پرستوی خاموش ... :: ۱۳۸٧/٧/۱٢
» درد پنهان ... :: ۱۳۸٧/٧/۱٢
» وسوسه ... :: ۱۳۸٧/٧/۱٢
» کاش میدانستم ... :: ۱۳۸٧/٧/۱٢
» در عجبم که گردش این جهان به کام کیست ؟...؟ :: ۱۳۸٧/٧/۱٢
» بساط شیطان .... :: ۱۳۸٧/٧/۱٢
» شهر هرت ... :: ۱۳۸٧/٧/۱٢
» ببار ای ابر ... :: ۱۳۸٧/٧/۱٢
» فراموشم مکن ... :: ۱۳۸٧/٧/۱٢
» ببین مرا ... :: ۱۳۸٧/٧/۱٢
» کوله بار خاطره ... :: ۱۳۸٧/٧/۱٢
» دلداده نابینا ... :: ۱۳۸٧/٧/۱٢
» می ترسم از ... :: ۱۳۸٧/٧/۱٢
» باور نمی کنم ... :: ۱۳۸٧/٧/۱٢
» شعر عشق ... :: ۱۳۸٧/٧/۱٢
» تو نیستی که ... :: ۱۳۸٧/٧/۱۱
» دفتر هستی ... :: ۱۳۸٧/٧/۱۱
» خدایا عطا کن ... :: ۱۳۸٧/٧/۱۱
» حسرت ... :: ۱۳۸٧/٧/۱۱
» کام دل عاشق ... :: ۱۳۸٧/٧/۱۱
» زیبا ..کوتاه .. عاشقانه .. :: ۱۳۸٧/٧/۱۱
» چی میشد اگه ..؟؟ :: ۱۳۸٧/٧/۱۱
» عشق یعنی رفاقت ... :: ۱۳۸٧/٧/۱۱
» ترس از تنها ماندن .. :: ۱۳۸٧/٧/۱۱
» مثل باران .... :: ۱۳۸٧/٧/۱٠
» یک شب و یک روز و یک عمر ... :: ۱۳۸٧/٧/۱٠
» هم مییابم هم میسازم ... :: ۱۳۸٧/٧/۱٠
» امید ... :: ۱۳۸٧/٧/۱٠
» انسان ماندن ... :: ۱۳۸٧/٧/۱٠
» بخت بد بخت .... :: ۱۳۸٧/٧/۱٠
» فریاد فرسوده .... :: ۱۳۸٧/٧/۱٠
» خاطره و کابوس ... :: ۱۳۸٧/٧/۱٠
» فقط خدا .... :: ۱۳۸٧/٧/۱٠
» آی زندگی ... :: ۱۳۸٧/٧/۱٠
» گمنامی یا شهرت ..؟؟. :: ۱۳۸٧/٧/۱٠
» گل شقایق ... :: ۱۳۸٧/٧/۱٠
» تنها ... دریا ...آبی ..ساقی ...؟؟!!!! :: ۱۳۸٧/٧/۱٠
» مهربانی .... :: ۱۳۸٧/٧/۱٠
» یه غصه کوچولو .... :: ۱۳۸٧/٧/۱٠
» تقدیم به تو که جایت خالیست ... :: ۱۳۸٧/٧/٩
» کمی بیندیش ... :: ۱۳۸٧/٧/٩
» ندای درون تو ... :: ۱۳۸٧/٧/٩
» دریای درد ... :: ۱۳۸٧/٧/٩
» آرامش ... :: ۱۳۸٧/٧/٩
» دل شکسته ... :: ۱۳۸٧/٧/٩
» همه جا ... :: ۱۳۸٧/٧/٩
» چتری باش برای او ... :: ۱۳۸٧/٧/٩
» گریه پس از باران ... :: ۱۳۸٧/٧/٩
» یادت باشه ... :: ۱۳۸٧/٧/٩
» هرگز ... :: ۱۳۸٧/٧/٩
» نذر گل نرگس ... :: ۱۳۸٧/٧/٩
» عشق چیزیست که ... :: ۱۳۸٧/٧/٩
» خدایا به تو محتاجم ... :: ۱۳۸٧/٧/٩
» زلال ... :: ۱۳۸٧/٧/٩
» و خدا همین نزدیکیست ... :: ۱۳۸٧/٧/۸
» .... :: ۱۳۸٧/٧/۸
» غم زده ... :: ۱۳۸٧/٧/۸
» دل .. :: ۱۳۸٧/٧/۸
» مناجات .... :: ۱۳۸٧/٧/۸
» راه خوشبختی ... :: ۱۳۸٧/٧/۸
» لذت رها کردن ... :: ۱۳۸٧/٧/۸
» زندگی ... :: ۱۳۸٧/٧/۸
» تشکر ... :: ۱۳۸٧/٧/۸
» هدیه ای از جنس مهربانی... :: ۱۳۸٧/٧/۸
» ای دوست .... :: ۱۳۸٧/٧/۸
» کاش ... :: ۱۳۸٧/٧/۸
» به تو ... :: ۱۳۸٧/٧/۸
» مچاله ... :: ۱۳۸٧/٧/۸
» من و تو و غریبه .... :: ۱۳۸٧/٧/۸
» شیشه آرام گریست ..!!! :: ۱۳۸٧/٧/٦
» پر از یاد تو ... :: ۱۳۸٧/٧/٦
» من از تو گذشتم ...! :: ۱۳۸٧/٧/٦
» قمار زندگی ... :: ۱۳۸٧/٧/٦
» چرا دروغ ... :: ۱۳۸٧/٧/٦
» به شادی گل برافشانیم ... :: ۱۳۸٧/٧/٦
» روزی خواهم رفت ... :: ۱۳۸٧/٧/٦
» حقیقت تلخ ... :: ۱۳۸٧/٧/٦
» بوی باران , بوی سبزه , بوی .... :: ۱۳۸٧/٧/٦
» هنوز منتظرتم ...!!!! :: ۱۳۸٧/٧/٦
» ای خدا... :: ۱۳۸٧/٧/٦
» پیچ و تاب آتشها ... :: ۱۳۸٧/٧/٦
» گل پر پر من ... :: ۱۳۸٧/٧/٦
» بد شانس ... :: ۱۳۸٧/٧/٦
» وقتی من مردم ... :: ۱۳۸٧/٧/٦
» ۱۳۸٧/٧/٥ :: ۱۳۸٧/٧/٥
» گلی برای گل ... :: ۱۳۸٧/٧/٥
» در یک کلام ... :: ۱۳۸٧/٧/٥
» مهربانی ... :: ۱۳۸٧/٧/٥
» اسفند ... :: ۱۳۸٧/٧/٥
» بهمن ... :: ۱۳۸٧/٧/٥
» دی ... :: ۱۳۸٧/٧/٥
» آذر .... :: ۱۳۸٧/٧/٥
» آبان ... :: ۱۳۸٧/٧/٥
» مهر ... :: ۱۳۸٧/٧/٥
» شهریور ... :: ۱۳۸٧/٧/٥
» تیر ... :: ۱۳۸٧/٧/٥
» مرداد ... :: ۱۳۸٧/٧/٥
» خرداد ... :: ۱۳۸٧/٧/٥
» اردیبهشت .... :: ۱۳۸٧/٧/٥
» فال ماهانه مهر ... :: ۱۳۸٧/٧/٥
» سنگ تراش ... :: ۱۳۸٧/٧/٤
» روزی که میمیرم ... :: ۱۳۸٧/٧/٤
» باور سبز ... :: ۱۳۸٧/٧/٤
» هیچکس تنها نیست ... :: ۱۳۸٧/٧/٤
» عشق به خدا ... :: ۱۳۸٧/٧/٤
» هی فلانی ... :: ۱۳۸٧/٧/٤
» محاله... :: ۱۳۸٧/٧/٤
» دوست میدارم ... :: ۱۳۸٧/٧/٤
» گنجشک و خدا ... :: ۱۳۸٧/٧/٤
» منتظر ... :: ۱۳۸٧/٧/٤
» بنویس ..ننویس .. :: ۱۳۸٧/٧/٤
» یاد گرفته ام ... :: ۱۳۸٧/٧/٤
» ۱۳۸٧/٧/٤ :: ۱۳۸٧/٧/٤
» ۱۳۸٧/٧/٤ :: ۱۳۸٧/٧/٤
» پرنده ... :: ۱۳۸٧/٧/٤
» خدایا مددی کن ... :: ۱۳۸٧/٧/۳
» خدای من ... :: ۱۳۸٧/٧/۳
» خدایا هدایت کن ... :: ۱۳۸٧/٧/۳
» بهونه و هوس ... :: ۱۳۸٧/٧/۳
» موج عذاب ... :: ۱۳۸٧/٧/۳
» ... :: ۱۳۸٧/٧/۳
» ضد خدمتکار در دانه تسبیح .. :: ۱۳۸٧/٧/۳
» سلام یا علی ... :: ۱۳۸٧/٧/۳
» اشکی در گذرگاه ... :: ۱۳۸٧/٧/۳
» عزا .... :: ۱۳۸٧/٧/۳
» ارزو ... :: ۱۳۸٧/٧/۳
» ایوان نجف عجب صفایی دارد ..؟!!! :: ۱۳۸٧/٧/۳
» ظهور ... :: ۱۳۸٧/٧/۳
» کلام شیرین تو ای خدا ... :: ۱۳۸٧/٧/۳
» دل کندن ... :: ۱۳۸٧/٧/٢
» بهار ... :: ۱۳۸٧/٧/٢
» بهار نگون بخت ... :: ۱۳۸٧/٧/٢
» رفیق نا رفیق .... :: ۱۳۸٧/٧/٢
» همسفر عشق .. :: ۱۳۸٧/٧/٢
» بهونه ... :: ۱۳۸٧/٧/٢
» هیچکس ... :: ۱۳۸٧/٧/٢
» تو رفتی تنها ... :: ۱۳۸٧/٧/٢
» سهم من ... :: ۱۳۸٧/٧/٢
» زندگی محفل غم خوردن من ... :: ۱۳۸٧/٧/٢
» شکسته های این من خسته .... :: ۱۳۸٧/٧/٢
» تنهایی ابدی من ... :: ۱۳۸٧/٧/٢
» مرگ تو ... :: ۱۳۸٧/٧/٢
» حالا که عزم رفتن داری برو ... :: ۱۳۸٧/٧/٢
» عاشقونه مردن تو ...گل من :: ۱۳۸٧/٧/٢
» تنهای تنها ... :: ۱۳۸٧/٧/٢
» من رفتم ..تو ماندی ... :: ۱۳۸٧/٧/٢
» سر انجام ..؟!!!! :: ۱۳۸٧/٧/۱
» انتظار .... :: ۱۳۸٧/٧/۱
» سوز دل ... :: ۱۳۸٧/٧/۱
» بی حیدر چگونه می توان زیست ؟.... :: ۱۳۸٧/٧/۱
» وداع .... :: ۱۳۸٧/٧/۱
» شب آخر ... :: ۱۳۸٧/٧/۱
» گریه ماه ... :: ۱۳۸٧/٧/۱
» ذکر علی ارامش دلها ... :: ۱۳۸٧/٧/۱
» هم بود و هم نبود ... :: ۱۳۸٧/٧/۱
» عشق من علی ... :: ۱۳۸٧/٧/۱
» لیله القدر ... :: ۱۳۸٧/٧/۱
» خدایا امشب ..!! :: ۱۳۸٧/٧/۱
» به محبت علی ما را بخشیدند ... :: ۱۳۸٧/٧/۱
» اگر بغضت ترکید ..!!؟ :: ۱۳۸٧/٧/۱
» مرا دعا کنید ... :: ۱۳۸٧/٧/۱
» اعجاز خلقت ... :: ۱۳۸٧/٦/۳۱
» ناله شبهای علی ... :: ۱۳۸٧/٦/۳۱
» نیاز ... :: ۱۳۸٧/٦/۳۱
» مولایم امیر المومنین ... :: ۱۳۸٧/٦/۳۱
» سلطان طریقت ... :: ۱۳۸٧/٦/۳۱
» ابر مرد تاریخ علی (ع)... :: ۱۳۸٧/٦/۳۱
» با علی هر که در افتاد ور افتاد ... :: ۱۳۸٧/٦/۳۱
» ساقی ... :: ۱۳۸٧/٦/۳۱
» مهر حیدری ... :: ۱۳۸٧/٦/۳۱
» تمام لذت عمرم همین است ..ادامه :: ۱۳۸٧/٦/۳۱
» تمام لذت عمرم همین است .. :: ۱۳۸٧/٦/۳۱
» ساقی کوثر علی ... :: ۱۳۸٧/٦/۳۱
» یا مولا ... :: ۱۳۸٧/٦/۳۱
» من غلام علی ... :: ۱۳۸٧/٦/۳۱
» تجلی حق ... :: ۱۳۸٧/٦/۳۱
» یا علی ... :: ۱۳۸٧/٦/۳٠
» بوی عطر خدا ... :: ۱۳۸٧/٦/۳٠
» ... :: ۱۳۸٧/٦/۳٠
» دعای آرامش ... :: ۱۳۸٧/٦/۳٠
» صاحب عصر و زمان ..علی ... :: ۱۳۸٧/٦/۳٠
» یا علی مدد ... :: ۱۳۸٧/٦/۳٠
» علی را دوست بداریم ... :: ۱۳۸٧/٦/۳٠
» یا علی شیر خدا ... :: ۱۳۸٧/٦/۳٠
» بی علی .. :: ۱۳۸٧/٦/۳٠
» یا علی گفتا یکی در دهگذر ... :: ۱۳۸٧/٦/۳٠
» باب سعادت ... :: ۱۳۸٧/٦/۳٠
» علی ای حقیقت حق ... :: ۱۳۸٧/٦/۳٠
» تنها تویی ... :: ۱۳۸٧/٦/۳٠
» درد مولایم علی و درد ما ... :: ۱۳۸٧/٦/۳٠
» یا علی ... :: ۱۳۸٧/٦/۳٠
» آغاز عشق ... :: ۱۳۸٧/٦/۳٠
» کیست مولا ... :: ۱۳۸٧/٦/۳٠
» تجلی گاه نور ... :: ۱۳۸٧/٦/۳٠
» یا علی ... :: ۱۳۸٧/٦/۳٠
» در مدح مولایم علی ... :: ۱۳۸٧/٦/۳٠
» توفان دل من ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٩
» سهم من ...شعله و باد . :: ۱۳۸٧/٦/٢٩
» نا شناس ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٩
» دوستت دارم (hn)... :: ۱۳۸٧/٦/٢٩
» من شکست ..!!! :: ۱۳۸٧/٦/٢٩
» دنیای وانفسا ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٩
» دریغ ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٩
» تقدیر ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٩
» دلتنگ ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٩
» حقیقت ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٩
» ل :: ۱۳۸٧/٦/٢٩
» عاشقا ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٩
» رفیق ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٩
» یادش بخیر ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٩
» شب و تنهایی ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٩
» جک ..خنده ... :: ۱۳۸٧/٦/٢۸
» جک ..خنده ... :: ۱۳۸٧/٦/٢۸
» جک ..خنده ... :: ۱۳۸٧/٦/٢۸
» جک ..خنده ... :: ۱۳۸٧/٦/٢۸
» جک ..خنده ... :: ۱۳۸٧/٦/٢۸
» جک ..خنده ... :: ۱۳۸٧/٦/٢۸
» جک ..خنده ... :: ۱۳۸٧/٦/٢۸
» جک ..خنده ... :: ۱۳۸٧/٦/٢۸
» جک ..خنده ... :: ۱۳۸٧/٦/٢۸
» جک ..خنده ... :: ۱۳۸٧/٦/٢۸
» جک ..خنده ... :: ۱۳۸٧/٦/٢۸
» جک ..خنده ... :: ۱۳۸٧/٦/٢۸
» جک ..خنده ... :: ۱۳۸٧/٦/٢۸
» جک ..خنده ... :: ۱۳۸٧/٦/٢۸
» جک ..خنده ... :: ۱۳۸٧/٦/٢۸
» جک ..خنده ... :: ۱۳۸٧/٦/٢۸
» جک ..خنده ... :: ۱۳۸٧/٦/٢۸
» جک ..خنده ... :: ۱۳۸٧/٦/٢۸
» ادامه مرگ .. :: ۱۳۸٧/٦/٢۸
» با هم بخندیم ... :: ۱۳۸٧/٦/٢۸
» مرگ بر علیه مرگ ... :: ۱۳۸٧/٦/٢۸
» ۱۳۸٧/٦/٢٧ :: ۱۳۸٧/٦/٢٧
» من ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٧
» دوست می دا رم ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٧
» نمی دانم چه باید کرد ...؟؟ :: ۱۳۸٧/٦/٢٧
» خیال باطل ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٧
» یادگاری ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٧
» زندگی من کویر ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٧
» درد سوزان ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٧
» حرفهای همیشگی ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٧
» کاش میشد .... :: ۱۳۸٧/٦/٢٧
» عشق قمار است ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٧
» جواب بی .. :: ۱۳۸٧/٦/٢٧
» وصال ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٧
» نقطه .ته خط ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٧
» قصه رازها و رمزها ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٧
» عطر شب بوها ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٧
» خزون خاطرات ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٦
» ساز مخالف ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٦
» نفرین به من و ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٦
» سنگ قبر من ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٦
» کاش کودک بودم ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٦
» عشق لطیف رویاست ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٦
» تنهایی .. :: ۱۳۸٧/٦/٢٦
» عشق کبود ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٦
» از فردا تا شقایق ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٦
» مهر مهربون تو ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٦
» پناه من ..مرگ !!!!! :: ۱۳۸٧/٦/٢٦
» چشمهای بسته تو ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٦
» اگه رفتی ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٦
» فریادرس ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٦
» تنهام نزار .... :: ۱۳۸٧/٦/٢٦
» خسته شدم خدا .... :: ۱۳۸٧/٦/٢٥
» دلم رونشکن ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٥
» امروز هم گذشت ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٥
» ماه زیبا ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٥
» با یاد او ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٥
» زشت و زیبا همیشه در کنار همیم ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٥
» اشتباه کردم ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٥
» دل غمگین ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٥
» رو به رو ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٥
» روزهای خوش عاشقی ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٥
» همدم من دردست ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٥
» رهگذر بی من از راه مگذر ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٥
» خدایا آزادم کن ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٥
» دلتنگیهای من ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٥
» به خاطر تو مهربونم ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٥
» فرشته آوازه خوان ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٥
» اتاق متروک ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٤
» نشانه زندگی ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٤
» پاییزانه ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٤
» پایان راه ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٤
» حقارت من ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٤
» هنوز ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٤
» بی آشیانه ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٤
» عصا ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٤
» انتظار ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٤
» رد پا ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٤
» یک سبد دلواپسی ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٤
» کلبه عشق ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٤
» سایه ای می لرزد ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٤
» کقشدوزک ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٤
» ایینه .. :: ۱۳۸٧/٦/٢٤
» چند حرف ساده ... :: ۱۳۸٧/٦/٢۳
» بوی پیراهن تو ... :: ۱۳۸٧/٦/٢۳
» سه دانه تمشک ... :: ۱۳۸٧/٦/٢۳
» لحظه ای با شبنم ... :: ۱۳۸٧/٦/٢۳
» خانه سبز ما.. :: ۱۳۸٧/٦/٢۳
» می بخشمت ... :: ۱۳۸٧/٦/٢۳
» . :: ۱۳۸٧/٦/٢۳
» به یاد بشیر گلم ... :: ۱۳۸٧/٦/٢۳
» منتظر بهار ... :: ۱۳۸٧/٦/٢۳
» تقدیم به مادر مهربانم ... :: ۱۳۸٧/٦/٢۳
» سکوت من ... :: ۱۳۸٧/٦/٢۳
» تمنای تو ... :: ۱۳۸٧/٦/٢۳
» فراق یار ... :: ۱۳۸٧/٦/٢۳
» عشق یعنی بی تفاوت از کنار هم گذشتن ... :: ۱۳۸٧/٦/٢۳
» تفسیر عشق ... :: ۱۳۸٧/٦/٢۳
» .. :: ۱۳۸٧/٦/٢٢
» داغ یخ .... :: ۱۳۸٧/٦/٢٢
» رنگ انتظار ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٢
» کودکانه ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٢
» توهم ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٢
» خسته ام ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٢
» آرزو.... :: ۱۳۸٧/٦/٢٢
» سفر تنهایی ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٢
» طلوع تو در ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٢
» غروب به یاد ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٢
» خیال ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٢
» باران عشق تو ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٢
» عشق یعنی .. :: ۱۳۸٧/٦/٢٢
» تو رفتی و ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٢
» عشق حقیقی ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٢
» تقاضای مرگ ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٢
» غروب عشق ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٢
» اسیر ... :: ۱۳۸٧/٦/٢۱
» از خدا صدا نمی رسد ... :: ۱۳۸٧/٦/٢۱
» بهت ... :: ۱۳۸٧/٦/٢۱
» باور کن ... :: ۱۳۸٧/٦/٢۱
» گم شده ایم ... :: ۱۳۸٧/٦/٢۱
» مردانه مرده ام ... :: ۱۳۸٧/٦/٢۱
» فریادها ی بی جواب ... :: ۱۳۸٧/٦/٢۱
» مرگ را من دیده ام ... :: ۱۳۸٧/٦/٢۱
» کاروان امید ... :: ۱۳۸٧/٦/٢۱
» اکسیر عشق ... :: ۱۳۸٧/٦/٢۱
» آسمان باشم .؟؟؟ :: ۱۳۸٧/٦/٢۱
» پری کوچک ... :: ۱۳۸٧/٦/٢۱
» حرف مردم ... :: ۱۳۸٧/٦/٢۱
» انصراف ... :: ۱۳۸٧/٦/٢۱
» میریام ... :: ۱۳۸٧/٦/٢۱
» خدا خدا ... :: ۱۳۸٧/٦/٢۱
» ای داد ... :: ۱۳۸٧/٦/٢۱
» هی فلانی رسم تو چیست ؟.. :: ۱۳۸٧/٦/٢۱
» روزهایی که ...دوست داشتم یا نداشتم .؟!! :: ۱۳۸٧/٦/٢۱
» لذت کمک ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٠
» زندگی ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٠
» ندانم ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٠
» ای ایییی... :: ۱۳۸٧/٦/٢٠
» افکار بزرگ ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٠
» اشک.من.... :: ۱۳۸٧/٦/٢٠
» خواب.... :: ۱۳۸٧/٦/٢٠
» دلم تنگه ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٠
» من امشب گریه خواهم کرد ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٠
» معنای واژه ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٠
» مجسمه سکوت ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٠
» قسم .. :: ۱۳۸٧/٦/٢٠
» شب یلدای چشمام ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٠
» زندگی رو باختی دل من ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٠
» مرده نفس کش ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٠
» ای خدا یکی این پایین باهات حرف داره ... :: ۱۳۸٧/٦/٢٠
» بیقرار دل من ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٩
» قلب من ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٩
» آخرین گل ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٩
» بشکنه یا نشکنه .... :: ۱۳۸٧/٦/۱٩
» دوستت دارم (hn)... :: ۱۳۸٧/٦/۱٩
» خدای عشق من ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٩
» الهی ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٩
» کاش می دونستی ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٩
» جنون عشق ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٩
» بلبل عاشق ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٩
» واقعیت تلخ ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٩
» با من بیا ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٩
» کاش ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٩
» تو رویای منی ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٩
» باور نکن ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٩
» خدایا ... :: ۱۳۸٧/٦/۱۸
» نگاه ... :: ۱۳۸٧/٦/۱۸
» .... :: ۱۳۸٧/٦/۱۸
» فاصله ها ..!!! :: ۱۳۸٧/٦/۱۸
» شرار تو ... :: ۱۳۸٧/٦/۱۸
» ستاره ... :: ۱۳۸٧/٦/۱۸
» دل سنگ تو ... :: ۱۳۸٧/٦/۱۸
» از تو گذشتم ... :: ۱۳۸٧/٦/۱۸
» خبر نداشتی .و... :: ۱۳۸٧/٦/۱۸
» خورشید شب ... :: ۱۳۸٧/٦/۱۸
» اشک و آه ... :: ۱۳۸٧/٦/۱۸
» هجر تو ... :: ۱۳۸٧/٦/۱۸
» خداحافظ ... :: ۱۳۸٧/٦/۱۸
» نقش بیهوده ... :: ۱۳۸٧/٦/۱۸
» عشق پاک من ... :: ۱۳۸٧/٦/۱۸
» کلام آخر ... :: ۱۳۸٧/٦/۱۸
» او نمی فهمه .. :: ۱۳۸٧/٦/۱۸
» نبض عشق ... :: ۱۳۸٧/٦/۱۸
» تکیه گاه ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٧
» عاشق بمان ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٧
» عشق من ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٧
» قصه عشق ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٧
» پنجره دلتنگی ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٧
» درد من ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٧
» برگرد ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٧
» یادم باشد ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٧
» باران ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٧
» تمام شدنم ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٧
» شب ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٧
» اشک تو... :: ۱۳۸٧/٦/۱٧
» خنده تو ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٧
» ماه و دریا ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٧
» کاش این گذرعمر ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٧
» دریغا ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٧
» امروز عاشقترم ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٧
» ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٦
» بهانه ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٦
» نبودی گریه کردم ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٦
» خیلی سخته ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٦
» دلت اومد ؟... :: ۱۳۸٧/٦/۱٦
» درد همه دقایق ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٦
» خسته از این زمان ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٦
» یادت باشه ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٦
» دلم می گوید ..؟ :: ۱۳۸٧/٦/۱٦
» دلم می گوید ..؟ :: ۱۳۸٧/٦/۱٦
» دلم می گوید ..؟ :: ۱۳۸٧/٦/۱٦
» دوست داشتن ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٦
» این نیز میگذرد ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٦
» دوست ترین دوست تویی ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٥
» وقتی تو باشی ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٥
» شیرین ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٥
» دو رودخانه ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٥
» آن روزها ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٥
» کلید ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٥
» سهم من از روشنی ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٥
» نگفتی ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٥
» افتاب ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٥
» خطر... :: ۱۳۸٧/٦/۱٥
» بی گناهی تنها گناه من ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٥
» ناشناخته ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٥
» ناز و نیاز ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٥
» در انتظار ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٥
» سرما ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٥
» ماندن ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٥
» چرا این را نمی بینی ؟... :: ۱۳۸٧/٦/۱٥
» بهانه ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٥
» شیدا ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٥
» بستر گناه ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٥
» بی حیایی کردم... :: ۱۳۸٧/٦/۱٥
» ملایم ترین عشق دنیا ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٥
» مثل همیشه ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٥
» ۱۳۸٧/٦/۱٥ :: ۱۳۸٧/٦/۱٥
» وقتش رسیده .. :: ۱۳۸٧/٦/۱٥
» ای مهربانم ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٤
» دل تنهای من ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٤
» کاش :: ۱۳۸٧/٦/۱٤
» رفتن تو ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٤
» دلتنگی ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٤
» و چه سخت است تنها به دنیا آمدن .. :: ۱۳۸٧/٦/۱٤
» تو میگی .. من میشنوم ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٤
» پاکی عشق ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٤
» رویا .. :: ۱۳۸٧/٦/۱٤
» روز تیره ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٤
» فراموش شدگان ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٤
» شروع عشق با .... :: ۱۳۸٧/٦/۱٤
» وقتی که به دنیا آمدی ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٤
» شب شیشه ای ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٤
» بگذار بمیرم ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٤
» نوبت من ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٤
» غروب ... :: ۱۳۸٧/٦/۱۳
» مرگ ... :: ۱۳۸٧/٦/۱۳
» ستاره ها ... :: ۱۳۸٧/٦/۱۳
» غریبه ... :: ۱۳۸٧/٦/۱۳
» محکمه ... :: ۱۳۸٧/٦/۱۳
» مثل باد ... :: ۱۳۸٧/٦/۱۳
» شب ... :: ۱۳۸٧/٦/۱۳
» سکوت ... :: ۱۳۸٧/٦/۱۳
» دلتنگی ... :: ۱۳۸٧/٦/۱۳
» بیم ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٢
» هجران ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٢
» گناه ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٢
» اگه رفتی ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٢
» بخت من... :: ۱۳۸٧/٦/۱٢
» واسه کسی که نمی یاد .... :: ۱۳۸٧/٦/۱٢
» خنده تلخ ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٢
» عشق .. :: ۱۳۸٧/٦/۱٢
» تنها ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٢
» برو ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٢
» آیینه .... :: ۱۳۸٧/٦/۱٢
» به همین ساد :: ۱۳۸٧/٦/۱٢
» به همین ساد :: ۱۳۸٧/٦/۱٢
» خریدار ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٢
» رضایت ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٢
» دشمن ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٢
» خودم .... :: ۱۳۸٧/٦/۱٢
» باید از این پله گذشت ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٢
» داغدار ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٢
» چه تلخ است ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٢
» دیار آشنایی ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٢
» .... :: ۱۳۸٧/٦/۱٢
» تقدیم به همه دوستان گلم ... :: ۱۳۸٧/٦/۱۱
» بی پناه ... :: ۱۳۸٧/٦/۱۱
» معذرت می خوام ... :: ۱۳۸٧/٦/۱۱
» ای خدا .... :: ۱۳۸٧/٦/۱۱
» چه کسی با من ... :: ۱۳۸٧/٦/۱۱
» تو سهم منی از تمام زندگی ... :: ۱۳۸٧/٦/۱۱
» با من سفر میکنی ؟... :: ۱۳۸٧/٦/۱۱
» تولدی دیگر ... :: ۱۳۸٧/٦/۱۱
» عشق برای تو ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٠
» عزیز من غصه نخور حرفتو من خوب می دونم ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٠
» غم مال منه ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٠
» خسته نشو ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٠
» یادته ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٠
» تلخترین خاطره .... :: ۱۳۸٧/٦/۱٠
» تو می روی .... :: ۱۳۸٧/٦/۱٠
» شاید ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٠
» خرابه قلب من ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٠
» تو را دوست دارم ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٠
» تقویم کهنه ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٠
» خداحافظ تمام ناتمام من ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٠
» عشق شیرین من ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٠
» زهر عشق ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٠
» نمی خواهم ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٠
» به نام تنها مکانیک قلبهای تصادفی ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٠
» تموم دنیای منی... :: ۱۳۸٧/٦/٩
» دیگه دیره ... :: ۱۳۸٧/٦/٩
» .... :: ۱۳۸٧/٦/٩
» به نفر یه جایی ... :: ۱۳۸٧/٦/٩
» وداع ... :: ۱۳۸٧/٦/٩
» تو ... :: ۱۳۸٧/٦/٩
» آواز عشق ... :: ۱۳۸٧/٦/٩
» نمی خواهم ... :: ۱۳۸٧/٦/٩
» قصه عشق ... :: ۱۳۸٧/٦/٩
» غریب ... :: ۱۳۸٧/٦/٩
» به یادخاطر ه ... :: ۱۳۸٧/٦/٩
» کمکم کن ... :: ۱۳۸٧/٦/٩
» خاطرم نیست ... :: ۱۳۸٧/٦/٩
» به نام تو ... :: ۱۳۸٧/٦/٩
» کودکی ام ... :: ۱۳۸٧/٦/٩
» اگر .... :: ۱۳۸٧/٦/۸
» فقط دوستت دارم ... :: ۱۳۸٧/٦/۸
» کاش آفتاب نیاید ... :: ۱۳۸٧/٦/۸
» جانش را فدا کرد .... :: ۱۳۸٧/٦/۸
» آسمون خوشبخت ... :: ۱۳۸٧/٦/۸
» میشه ..نمیشه .... :: ۱۳۸٧/٦/۸
» نگاه دوم ... :: ۱۳۸٧/٦/۸
» ؟؟!!!!!! :: ۱۳۸٧/٦/۸
» قاب عکس تو ... :: ۱۳۸٧/٦/۸
» گم نشی .. :: ۱۳۸٧/٦/۸
» دروغ ... :: ۱۳۸٧/٦/۸
» .... :: ۱۳۸٧/٦/۸
» حقیقتهای تلخ ... :: ۱۳۸٧/٦/۸
» تنهایی ... :: ۱۳۸٧/٦/۸
» مشکی رنگه عشقه ... :: ۱۳۸٧/٦/۸
» یک دل عاشق برای تو ... :: ۱۳۸٧/٦/۸
» کلک ... :: ۱۳۸٧/٦/۸
» صبح ... :: ۱۳۸٧/٦/٧
» صبح ... :: ۱۳۸٧/٦/٧
» ملاقات دریا ... :: ۱۳۸٧/٦/٧
» ترانه باران ... :: ۱۳۸٧/٦/٧
» زمان ... :: ۱۳۸٧/٦/٧
» بیراهه ... :: ۱۳۸٧/٦/٧
» گمشده .... :: ۱۳۸٧/٦/٧
» ساکت و ... :: ۱۳۸٧/٦/٧
» غریبه ... :: ۱۳۸٧/٦/٧
» دل خموش ... :: ۱۳۸٧/٦/٧
» دست نیافتنی .... :: ۱۳۸٧/٦/٧
» بیخود ... :: ۱۳۸٧/٦/٧
» تو تنها سهم رویاهای من .. :: ۱۳۸٧/٦/٧
» دلتنگیهای من و تو ... :: ۱۳۸٧/٦/٧
» قصه ساده من ... :: ۱۳۸٧/٦/٧
» حرفهای نامردی ... :: ۱۳۸٧/٦/٧
» دوست واقعی ..!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.... :: ۱۳۸٧/٦/٧
» حادثه ای دیگر ... :: ۱۳۸٧/٦/٧
» تیک تاک ... :: ۱۳۸٧/٦/٦
» راز و نیاز ... :: ۱۳۸٧/٦/٦
» ۱۳۸٧/٦/٦ :: ۱۳۸٧/٦/٦
» غم جدایی ... :: ۱۳۸٧/٦/٦
» عشق ... :: ۱۳۸٧/٦/٦
» تنها تویی در خاطر من ... :: ۱۳۸٧/٦/٦
» کاش .... :: ۱۳۸٧/٦/٦
» به خدا دلم شکسته ... :: ۱۳۸٧/٦/٦
» چرا ... :: ۱۳۸٧/٦/٦
» دلم تنگه ... :: ۱۳۸٧/٦/٦
» ۱۳۸٧/٦/٦ :: ۱۳۸٧/٦/٦
» صبر کن ... :: ۱۳۸٧/٦/٦
» ابر بی باران ... :: ۱۳۸٧/٦/٦
» فروش غیر مجاز ... :: ۱۳۸٧/٦/٦
» و هوای دلتنگی .... :: ۱۳۸٧/٦/٦
» ما .... :: ۱۳۸٧/٦/٦
» مشق زندگی ... :: ۱۳۸٧/٦/٦
» ثانیه ها ... :: ۱۳۸٧/٦/٥
» همسر ... :: ۱۳۸٧/٦/٥
» تسلیت ... :: ۱۳۸٧/٦/٥
» برای عشق ... :: ۱۳۸٧/٦/٥
» به سوی تو می آیم ... :: ۱۳۸٧/٦/٥
» چشمهای تو ... :: ۱۳۸٧/٦/٥
» هنوز ... :: ۱۳۸٧/٦/٥
» من و تو .. :: ۱۳۸٧/٦/٥
» مداد رنگی ... :: ۱۳۸٧/٦/٥
» عشق میگه ... :: ۱۳۸٧/٦/٥
» اجازه ... :: ۱۳۸٧/٦/٥
» آخه تو... :: ۱۳۸٧/٦/٥
» ... :: ۱۳۸٧/٦/٥
» ساز سخن ... :: ۱۳۸٧/٦/٥
» قربون عظمت خدا ... :: ۱۳۸٧/٦/٥
» زندگی ... :: ۱۳۸٧/٦/٥
» عشق نمی خوام ... :: ۱۳۸٧/٦/٥
» دل گرفته من ... :: ۱۳۸٧/٦/٥
» خنده های شوم .... :: ۱۳۸٧/٦/٥
» دنیا چه رنگیست ؟... :: ۱۳۸٧/٦/٥
» شکل تنهایی ... :: ۱۳۸٧/٦/٥
» گلبرگ مغرور ... :: ۱۳۸٧/٦/٥
» یکی هست ... :: ۱۳۸٧/٦/٤
» یک روز خواهم مرد ... :: ۱۳۸٧/٦/٤
» بعض نکن ... :: ۱۳۸٧/٦/٤
» من دیوانه ام ؟... :: ۱۳۸٧/٦/٤
» ای مسافر .. :: ۱۳۸٧/٦/٤
» حسرت همشگی ... :: ۱۳۸٧/٦/٤
» ای وای ... :: ۱۳۸٧/٦/٤
» ای وای ... :: ۱۳۸٧/٦/٤
» کاش ... :: ۱۳۸٧/٦/٤
» فراق تو ... :: ۱۳۸٧/٦/۳
» دعا میکنم ... :: ۱۳۸٧/٦/۳
» آهای ..دوستت دارم دیوونه ... :: ۱۳۸٧/٦/۳
» هنوز دلتنگم ... :: ۱۳۸٧/٦/۳
» رد پای تو ... :: ۱۳۸٧/٦/۳
» بگو کجایی ؟... :: ۱۳۸٧/٦/۳
» ... :: ۱۳۸٧/٦/۳
» گمشده ام ... :: ۱۳۸٧/٦/۳
» باز هم با تو ... :: ۱۳۸٧/٦/۳
» تنها با گلها گویم ... :: ۱۳۸٧/٦/۳
» قحطی عشق .. :: ۱۳۸٧/٦/۳
» تو ... :: ۱۳۸٧/٦/۳
» مرا فراموش نکن .. :: ۱۳۸٧/٦/۳
» خسته از همه چی ... :: ۱۳۸٧/٦/۳
» مرداب چشم او ... :: ۱۳۸٧/٦/۳
» مرا پنهان کن ... :: ۱۳۸٧/٦/۳
» یکی را دوست میدارم... :: ۱۳۸٧/٦/۳
» عاشقانه ... :: ۱۳۸٧/٦/٢
» می رسم ... :: ۱۳۸٧/٦/٢
» دوستت دارم نه به اندازه ... :: ۱۳۸٧/٦/٢
» فقط تو ... :: ۱۳۸٧/٦/٢
» تقدیم به عزیزترینم ... :: ۱۳۸٧/٦/٢
» چشم انتظار ... :: ۱۳۸٧/٦/٢
» وای بر روزگار بی مروت ... :: ۱۳۸٧/٦/٢
» که می گوید ؟... :: ۱۳۸٧/٦/٢
» در انتظار تو ... :: ۱۳۸٧/٦/٢
» به سراغ من اگر می ایی ... :: ۱۳۸٧/٦/٢
» یعنی کسی هست ؟... :: ۱۳۸٧/٦/٢
» یادم هست یادت نیست ... :: ۱۳۸٧/٦/٢
» معذرت می خوام ... :: ۱۳۸٧/٦/٢
» ... :: ۱۳۸٧/٦/٢
» به خدا دوستت دارم ... :: ۱۳۸٧/٦/٢
» دوباره ... :: ۱۳۸٧/٦/٢
» اخرین کلام ... :: ۱۳۸٧/٦/٢
» دلم واست تنگ شده ... :: ۱۳۸٧/٦/٢
» ... :: ۱۳۸٧/٦/٢
» چ :: ۱۳۸٧/٦/٢
» چ :: ۱۳۸٧/٦/٢
» love... :: ۱۳۸٧/٦/۱
» برای او ... :: ۱۳۸٧/٦/۱
» چرا نمی آیی ؟... :: ۱۳۸٧/٦/۱
» شکسته ... :: ۱۳۸٧/٦/۱
» هی فلانی ... :: ۱۳۸٧/٦/۱
» من به اندازه یک ابر دلم می گیرد ...باید امشب بروم . :: ۱۳۸٧/٦/۱
» عشق ... :: ۱۳۸٧/٦/۱
» انتظار ... :: ۱۳۸٧/٦/۱
» تقدیم به تو که دگرگونم ساختی .. :: ۱۳۸٧/٦/۱
» منم عاشقم ... :: ۱۳۸٧/٦/۱
» دل مرده من ... :: ۱۳۸٧/٦/۱
» درد... :: ۱۳۸٧/٦/۱
» مگر از راه برسی ... :: ۱۳۸٧/٥/۳۱
» پوست شیر ... :: ۱۳۸٧/٥/۳۱
» آسمون من آبیه ..آسمون تو طلایی :: ۱۳۸٧/٥/۳۱
» تنها تویی ... :: ۱۳۸٧/٥/۳۱
» شاپرک ... :: ۱۳۸٧/٥/۳۱
» به خورشید می پیوندم ... :: ۱۳۸٧/٥/۳۱
» صدای من ماند ... :: ۱۳۸٧/٥/۳۱
» عشق تنها چیزی که می ماند ... :: ۱۳۸٧/٥/۳۱
» نامه ای نوشته بر باد ... :: ۱۳۸٧/٥/۳۱
» از ترس آدما ... :: ۱۳۸٧/٥/۳۱
» دلم گرفته ... :: ۱۳۸٧/٥/۳۱
» ۱۳۸٧/٥/۳۱ :: ۱۳۸٧/٥/۳۱
» هر چه اغاز ندارد نپذیرد انجام ... :: ۱۳۸٧/٥/۳۱
» آی ادما ... :: ۱۳۸٧/٥/۳۱
» لرزان... :: ۱۳۸٧/٥/۳۱
» تقدیم به تو .. :: ۱۳۸٧/٥/۳٠
» بد نیست ... :: ۱۳۸٧/٥/۳٠
» من از چشم تو رفته ام ... :: ۱۳۸٧/٥/۳٠
» مسافر ... :: ۱۳۸٧/٥/۳٠
» حتی مرگ ... :: ۱۳۸٧/٥/۳٠
» ... :: ۱۳۸٧/٥/۳٠
» ای آسمان ... :: ۱۳۸٧/٥/۳٠
» دوست داشتن ... :: ۱۳۸٧/٥/۳٠
» کمکم کن ... :: ۱۳۸٧/٥/۳٠
» ای عشق ... :: ۱۳۸٧/٥/۳٠
» شعر خدا ... :: ۱۳۸٧/٥/۳٠
» محنون لیلی ... :: ۱۳۸٧/٥/۳٠
» یا علی ... :: ۱۳۸٧/٥/۳٠
» نگاه ... :: ۱۳۸٧/٥/٢۸
» ای دنیای نکبت بار... :: ۱۳۸٧/٥/٢۸
» خرابه ... :: ۱۳۸٧/٥/٢۸
» تنها دلیل عشق ... :: ۱۳۸٧/٥/٢۸
» اخرین بار ... :: ۱۳۸٧/٥/٢۸
» کهکشان ... :: ۱۳۸٧/٥/٢۸
» خاطرات ... :: ۱۳۸٧/٥/٢۸
» دریا ... :: ۱۳۸٧/٥/٢۸
» تنهام .. :: ۱۳۸٧/٥/٢۸
» چراغها ... :: ۱۳۸٧/٥/٢۸
» زنده باد مرگ ... :: ۱۳۸٧/٥/٢۸
» تنها ... :: ۱۳۸٧/٥/٢۸
» اگر چه ... :: ۱۳۸٧/٥/٢۸
» من نمی میرم .. :: ۱۳۸٧/٥/٢۸
» بی تو ... :: ۱۳۸٧/٥/٢۸
» رفتن تو ... :: ۱۳۸٧/٥/٢۸
» معنای عشق ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٧
» اسمون قلب من و تو ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٧
» رویای عشق ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٧
» ع . ش . ق :: ۱۳۸٧/٥/٢٧
» برای کسی که دنیامو صورتی کرد ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٧
» عشق و جنگ ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٧
» فقط تو ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٧
» دیگه بر نمی گر دم ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٧
» لیلی و مجنون ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٧
» ادمک اخر دنیاست بخند ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٧
» مهمان خوانده ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٧
» نمی خواستم ادامه بدم ولی خودش ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٧
» گل یا پوچ ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٧
» بازی ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٧
» خسته از ما ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٧
» نفرت ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٧
» ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٦
» چقدر سخت است ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٦
» ای کاش می دانستم ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٦
» عشق ابدی ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٦
» بیا با هم در رویا غرق شویم ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٦
» هراس ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٦
» درد ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٦
» شب اخر ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٦
» راه ورسم دلداری ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٦
» با تمام وجود دوستت دارم .... :: ۱۳۸٧/٥/٢٦
» کاش می دانستی .... :: ۱۳۸٧/٥/٢٦
» افسوس ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٦
» انتظار ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٦
» اشک و زندگی ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٦
» عادت ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٦
» به خدا میشکنم... :: ۱۳۸٧/٥/٢٦
» اخرین راه حل ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٦
» مرا معنا کن .. :: ۱۳۸٧/٥/٢٦
» همه چیز را به خاطر تو دوست دارم ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٥
» ای عشق مددی کن ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٥
» نامهربون کجا ؟؟؟.. :: ۱۳۸٧/٥/٢٥
» مرا بیهوده نامیدند .. :: ۱۳۸٧/٥/٢٥
» همه رفتند و من ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٥
» من رفتم ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٥
» اموخته ام که ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٥
» وفای شمع ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٥
» تمنا ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٥
» اشیانه ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٥
» عشق عشق عشق ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٥
» من عاشق نیستم ..(دروغه ..) :: ۱۳۸٧/٥/٢٥
» دلم میگیره از هوای ابری ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٥
» مرا در غربت فردا رها کرد ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٥
» روح اواره من ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٥
» تقدیم به همسرم ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٥
» زندگی باید کرد ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٥
» بدون شرح .. :: ۱۳۸٧/٥/٢٥
» پایان عشق را باور کن ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٥
» اگر خودم بودم ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٥
» تقدیر ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٥
» فقط سه روز... :: ۱۳۸٧/٥/٢٥
» به امید ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٥
» اشک فرشته نجات من ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٥
» عشق بازی ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٥
» سوال ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٥
» اعتراف ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٥
» دوستت دارم ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٥
» خداحافظ گل لادن .... :: ۱۳۸٧/٥/٢٥
» کاشکی ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٥
» چشمه تبسم .... :: ۱۳۸٧/٥/٢۳
» تنها ... :: ۱۳۸٧/٥/٢۳
» محکوم ... :: ۱۳۸٧/٥/٢۳
» کیفر ... :: ۱۳۸٧/٥/٢۳
» بیا از سنگ بپرسیم ... :: ۱۳۸٧/٥/٢۳
» یکی بود یکی نبود ... :: ۱۳۸٧/٥/٢۳
» ای روزگار ... :: ۱۳۸٧/٥/٢۳
» خیلی سخته ... :: ۱۳۸٧/٥/٢۳
» صدا کن مرا ... :: ۱۳۸٧/٥/٢۱
» مشکوک ... :: ۱۳۸٧/٥/٢۱
» ناتوان ... :: ۱۳۸٧/٥/٢۱
» غزل رمیده ... :: ۱۳۸٧/٥/٢۱
» غصه نخور مسافر ... :: ۱۳۸٧/٥/٢۱
» این کار را خواهم کرد ... :: ۱۳۸٧/٥/٢۱
» التماس ... :: ۱۳۸٧/٥/٢۱
» هیچ ... :: ۱۳۸٧/٥/٢۱
» بی وفا ... :: ۱۳۸٧/٥/٢۱
» عروس قصه هایم ... :: ۱۳۸٧/٥/٢۱
» کودک من عاشق نشو ... :: ۱۳۸٧/٥/٢۱
» موج خسته ... :: ۱۳۸٧/٥/٢۱
» فقط ... :: ۱۳۸٧/٥/٢۱
» بمان با من ... :: ۱۳۸٧/٥/٢۱
» باور نکن ... :: ۱۳۸٧/٥/٢۱
» ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٠
» ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٠
» .... :: ۱۳۸٧/٥/٢٠
» ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٠
» ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٠
» .... :: ۱۳۸٧/٥/٢٠
» ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٠
» ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٠
» ۱۳۸٧/٥/٢٠ :: ۱۳۸٧/٥/٢٠
» .... :: ۱۳۸٧/٥/٢٠
» ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٠
» ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٠
» .... :: ۱۳۸٧/٥/٢٠
» .... :: ۱۳۸٧/٥/٢٠
» ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٠
» .... :: ۱۳۸٧/٥/٢٠
» .... :: ۱۳۸٧/٥/٢٠
» .... :: ۱۳۸٧/٥/٢٠
» دنیای خنده و جک ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٠
» معنی رنگین کمان ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٠
» عشق از زبان بزرگان ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٠
» گاهی ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٠
» دست من نیست ..؟!! :: ۱۳۸٧/٥/۱٩
» ابرهای سفید ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٩
» تر انه همیشگی ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٩
» ثانیه های عاشق ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٩
» گمشده خدا ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٩
» دستهای بارانی ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٩
» فاصله ها .. :: ۱۳۸٧/٥/۱٩
» عاشقانه ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٩
» مواظب خودت باش ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٩
» خدایا تو هم درد عشق را ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٩
» شهاب شبهای تنهاییم ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٩
» به شرم نگاه تو ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٩
» .... :: ۱۳۸٧/٥/۱٩
» بهونه قشنگ ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٩
» تقدیم به همسرم ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٩
» ارزو ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٩
» پس از این همه مدت ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٩
» پاک مثل شبنم ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٩
» خداحافظ عشق من ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٧
» پیام دلدار ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٧
» وابستگی ام را به تو باور کردم ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٧
» گل اطمینان را تو به من هدیه کنی ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٧
» به تو تقدیم کنم ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٧
» من باختم ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٧
» بده جامی ای ساقی ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٧
» توجه ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٧
» ناز چشات ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٧
» یادت باشد که ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٧
» شعله عشق تو ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٧
» دل من حالش خوبه ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٧
» به تو ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٧
» تموم سهم من ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٧
» شوق تو ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٧
» خدا جانشین همه نداشتنها ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٦
» میخ خاطره ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٦
» زندگی , بی زمان ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٦
» برگرد ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٦
» .... :: ۱۳۸٧/٥/۱٦
» بیایید تا ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٦
» امدم تا ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٦
» لب اب ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٦
» میکروب غربت ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٦
» تصویر تو بعد از مرگ به چه کارم اید ؟... :: ۱۳۸٧/٥/۱٦
» بیرون از قفس مانده ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٦
» با یک روح برو ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٦
» نگاه من و تو ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٦
» اگر ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٦
» چه موجوداتی هستیم ؟!!!!... :: ۱۳۸٧/٥/۱٦
» جملات زیبا از بزرگان ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٦
» من هنوز تو را دارم .. :: ۱۳۸٧/٥/۱٥
» بیزار ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٥
» عبور ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٥
» فالت بگیرم ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٥
» تولدعشقم ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٥
» زندگی سخته ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٥
» فریب ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٥
» سهم من ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٥
» دوستان من ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٥
» به یادت خواهم ماند ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٥
» ترک دنیا ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٥
» عشق ویرانی ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٥
» ۱۳۸٧/٥/۱٥ :: ۱۳۸٧/٥/۱٥
» همه چیز تقدیم تو ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٥
» ع . ش . ق ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٥
» تنهایی فقط سکوت است ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٢
» یک حادثه جبران ناپذیر ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٢
» عشق کوتاه ..مال خودت !!!! :: ۱۳۸٧/٥/۱٢
» افتاب شورانگیز ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٢
» ایا من مرده ام ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٢
» بنشین , مرو , تنهایم مگذار ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٢
» باور ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٢
» هیچکس یادم نکرد ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٢
» روزی تو خواهی امد ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٢
» این دفعه دیگه پاییز عاشق می شه ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٢
» اون منم ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٢
» از زبان بابابزرگ ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٢
» خروس سحری ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٢
» چه امدنی .... :: ۱۳۸٧/٥/۱٢
» به جرم کشتن شمع ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٢
» راه نا تمام ... :: ۱۳۸٧/٥/۱۱
» بیاموز ... :: ۱۳۸٧/٥/۱۱
» پاییز هم عاشق شد ... :: ۱۳۸٧/٥/۱۱
» الف ‘ لام ‘ میم ... :: ۱۳۸٧/٥/۱۱
» ماه من بیا بیرون امشب .... :: ۱۳۸٧/٥/۱۱
» کی گفته بود ... :: ۱۳۸٧/٥/۱۱
» کاشکی میشد ... :: ۱۳۸٧/٥/۱۱
» چشمان خسته کودکم ... :: ۱۳۸٧/٥/۱۱
» قصه چهار شمع ... :: ۱۳۸٧/٥/۱۱
» مثل تنها مردن ... :: ۱۳۸٧/٥/۱۱
» خداحافظ عشق من ... :: ۱۳۸٧/٥/۱۱
» مرا اینگونه باور کن ... :: ۱۳۸٧/٥/۱۱
» گریه ... :: ۱۳۸٧/٥/۱۱
» سکوت از دلتنگی ... :: ۱۳۸٧/٥/۱۱
» پاییز دل من ... :: ۱۳۸٧/٥/۱۱
» اهنگ جدایی ... :: ۱۳۸٧/٥/۱۱
» نقاب ... :: ۱۳۸٧/٥/۱۱
» ای کاش هرگز ... :: ۱۳۸٧/٥/۱۱
» خدایا نامه ام را بخوان ... :: ۱۳۸٧/٥/۱۱
» ....!!!!!!!!!!!!!...؟؟؟؟؟؟ :: ۱۳۸٧/٥/۱٠
» باز هم اراجیف ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٠
» درد و دل من ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٠
» خیلی تنهام ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٠
» من به همین سهم قانعم ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٠
» با پرستو پر می زنم تا ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٠
» دوستم بدار ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٠
» غریبانه ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٠
» فکر بیهوده ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٠
» هق هق ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٠
» دوستت دارم را ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٠
» اخرین پست ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٠
» دل من چه می گوید ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٠
» دو همبازی ... :: ۱۳۸٧/٥/٩
» چراغ کهنه ... :: ۱۳۸٧/٥/٩
» هایکو ... :: ۱۳۸٧/٥/٩
» گلو دندان ... :: ۱۳۸٧/٥/٩
» یک انار برای میم ... :: ۱۳۸٧/٥/٩
» بی تو تنهایم ... :: ۱۳۸٧/٥/٩
» ارزو ی من و توو ... :: ۱۳۸٧/٥/٩
» بیا با هم بمانیم ... :: ۱۳۸٧/٥/٩
» زندگی اجبار است ... :: ۱۳۸٧/٥/٩
» زندگی ..باران .. ابر . :: ۱۳۸٧/٥/٩
» دنیای لاکردار... :: ۱۳۸٧/٥/٩
» سکوت ... :: ۱۳۸٧/٥/٩
» کوله بار ... :: ۱۳۸٧/٥/٩
» دل بریدم ... :: ۱۳۸٧/٥/٩
» دنبال عشق نگرد ... :: ۱۳۸٧/٥/۸
» ؟...؟...؟....!!! :: ۱۳۸٧/٥/۸
» باور کن ... :: ۱۳۸٧/٥/۸
» دوستت دارم با تمام ... :: ۱۳۸٧/٥/۸
» پروانه زیبا ... :: ۱۳۸٧/٥/۸
» هر چه بود احساس بود ... :: ۱۳۸٧/٥/۸
» ببخش اگه ... :: ۱۳۸٧/٥/۸
» زهر شیرین ... :: ۱۳۸٧/٥/۸
» بی پناه ... :: ۱۳۸٧/٥/۸
» دروغ ... :: ۱۳۸٧/٥/۸
» بت پرست ... :: ۱۳۸٧/٥/۸
» خاموشی من ... :: ۱۳۸٧/٥/۸
» توهم ... :: ۱۳۸٧/٥/۸
» در عشقت چرا برمن گشودی ؟... :: ۱۳۸٧/٥/۸
» دلم می خواد بمیرم ... :: ۱۳۸٧/٥/۸
» گفتی ... گفتم .. :: ۱۳۸٧/٥/۸
» دل خوشی ... :: ۱۳۸٧/٥/٧
» دعا برای او ... :: ۱۳۸٧/٥/٧
» کاش مرده بودم ... :: ۱۳۸٧/٥/٧
» دروغ محض ... :: ۱۳۸٧/٥/٧
» زندگی با تو ... :: ۱۳۸٧/٥/٧
» امان از ... :: ۱۳۸٧/٥/٧
» زندگی ... :: ۱۳۸٧/٥/٧
» پایان عشق خیابانی ... :: ۱۳۸٧/٥/٧
» حس غریب ... :: ۱۳۸٧/٥/٧
» غریبانه سوزاندی ... :: ۱۳۸٧/٥/٧
» افسوس از این همه ... :: ۱۳۸٧/٥/٧
» یادمان باشد اگر ... :: ۱۳۸٧/٥/٧
» ماندگارترین ... :: ۱۳۸٧/٥/٧
» خداحافظ ... :: ۱۳۸٧/٥/٧
» پریشون ... :: ۱۳۸٧/٥/٧
» دل من ... تنها... :: ۱۳۸٧/٥/٧
» واسه کسی که نمیاد ... :: ۱۳۸٧/٥/٧
» نگاه ... :: ۱۳۸٧/٥/٧
» قصر خیالی ... :: ۱۳۸٧/٥/٧
» خنده تلخ ... :: ۱۳۸٧/٥/٧
» عشق ... :: ۱۳۸٧/٥/٧
» تقدیم به ... :: ۱۳۸٧/٥/٧
» تنها ... :: ۱۳۸٧/٥/٧
» دلگرفته ... :: ۱۳۸٧/٥/٧
» یاد تو ... :: ۱۳۸٧/٥/٧
» برو ... :: ۱۳۸٧/٥/٧
» رها ... :: ۱۳۸٧/٥/٧
» اینه ... :: ۱۳۸٧/٥/٦
» باید ... :: ۱۳۸٧/٥/٦
» سکوت من ... :: ۱۳۸٧/٥/٦
» خودم ... :: ۱۳۸٧/٥/٦
» دشمن ... :: ۱۳۸٧/٥/٦
» تو از پنجره عشق چه ها می خوانی ؟... :: ۱۳۸٧/٥/٦
» خسته ... :: ۱۳۸٧/٥/٦
» نشسته ام در انتظار ... :: ۱۳۸٧/٥/٦
» تو که دستت به نوشتن اشناست , دل من رو بنویس ... :: ۱۳۸٧/٥/٦
» بشکاف , بی صدا فقط یک بار ... :: ۱۳۸٧/٥/٦
» این همه درد , این همه دوری ...!!! :: ۱۳۸٧/٥/٦
» این فقط یه فریاد است ... :: ۱۳۸٧/٥/٦
» چه کسی مرد ؟... :: ۱۳۸٧/٥/٦
» ای وای ... :: ۱۳۸٧/٥/٦
» دلتنگی ... :: ۱۳۸٧/٥/٦
» عشق کجاست ؟!!... :: ۱۳۸٧/٥/٥
» به همان سادگی ... :: ۱۳۸٧/٥/٥
» بهانه ... :: ۱۳۸٧/٥/٥
» دل سوخته ... :: ۱۳۸٧/٥/٥
» من و تنهایی ... :: ۱۳۸٧/٥/٥
» عشق ابدی ... :: ۱۳۸٧/٥/٥
» فاب عکس ... :: ۱۳۸٧/٥/٥
» برای قاب سیاه چشمانت ... دلتنگم .. :: ۱۳۸٧/٥/٥
» سهم من کو ... :: ۱۳۸٧/٥/٥
» گرفتار ... :: ۱۳۸٧/٥/٥
» تا بدان هنگام عاشق خواهم ماند ... :: ۱۳۸٧/٥/٥
» نوشته های سیاه من ... :: ۱۳۸٧/٥/٥
» تو مرا اینگونه ... :: ۱۳۸٧/٥/٥
» ۱۳۸٧/٥/٥ :: ۱۳۸٧/٥/٥
» مناجات با معبود ... :: ۱۳۸٧/٥/٥
» دلتنگ نیستم ... :: ۱۳۸٧/٥/٥
» ۱۳۸٧/٥/٥ :: ۱۳۸٧/٥/٥
» تاوان ... :: ۱۳۸٧/٥/٥
» از تو می پرسم ... :: ۱۳۸٧/٥/٥
» یک بال شکسته ... :: ۱۳۸٧/٥/٥
» عاشق یعنی ... :: ۱۳۸٧/٥/٥
» صبر کنم یا فراموش ... :: ۱۳۸٧/٥/٥
» صبر گ :: ۱۳۸٧/٥/٥
» پاییز دل من تنهاست و تو در انسوی ... :: ۱۳۸٧/٥/٥
» قطاری به مقصد خدا ... :: ۱۳۸٧/٥/٥
» تا ابد ... :: ۱۳۸٧/٥/٥
» دل من ... :: ۱۳۸٧/٥/٥
» تو همیشه با منی ... :: ۱۳۸٧/٤/٢٩
» تو از پنجره عشق چه ها می خوانی ؟... :: ۱۳۸٧/٤/٢٩
» اگر امدنت دیر شود ... :: ۱۳۸٧/٤/٢٩
» تقدیم به مادر مهربانم ... :: ۱۳۸٧/٤/٢٩
» شب ارزوها ... :: ۱۳۸٧/٤/٢٩
» شبیخون ... :: ۱۳۸٧/٤/٢۸
» حسرت ... :: ۱۳۸٧/٤/٢۸
» زمستان ... :: ۱۳۸٧/٤/٢۸
» مرا چه افریدند ..؟؟؟!!!! :: ۱۳۸٧/٤/٢۸
» وقت شلیک گل سرخ بر شقیقه ... :: ۱۳۸٧/٤/٢۸
» مرگ زیبا ... :: ۱۳۸٧/٤/٢۸
» شادی کلمه هضم نشدنی ... :: ۱۳۸٧/٤/٢۸
» خلوت ... :: ۱۳۸٧/٤/٢۸
» بی معرفت ... :: ۱۳۸٧/٤/٢۸
» من نه منم ... :: ۱۳۸٧/٤/٢۸
» شکست ... :: ۱۳۸٧/٤/٢۸
» ... :: ۱۳۸٧/٤/٢۸
» تنهایی ... :: ۱۳۸٧/٤/٢۸
» شاید تو , من , مرگ ... :: ۱۳۸٧/٤/٢۸
» تولدی دیگر ... :: ۱۳۸٧/٤/٢۸
» کلاغ :: ۱۳۸٧/٤/٢٧
» عاشقی ... :: ۱۳۸٧/٤/٢٧
» مترسک ... :: ۱۳۸٧/٤/٢٧
» باور... :: ۱۳۸٧/٤/٢٧
» غریبانه دوستت دارم ... :: ۱۳۸٧/٤/٢٧
» ابنبات تلخ ... :: ۱۳۸٧/٤/٢٧
» ... :: ۱۳۸٧/٤/٢٧
» /ای خدا باز هم از عشق ... :: ۱۳۸٧/٤/٢٧
» پدر عشق هم کور است ... :: ۱۳۸٧/٤/٢٧
» پرواز ... :: ۱۳۸٧/٤/٢٧
» چه زود دیر شد ... :: ۱۳۸٧/٤/٢٧
» مهربانم ... :: ۱۳۸٧/٤/٢٧
» عشق یعنی ... :: ۱۳۸٧/٤/٢٧
» دوستت دارم.. :: ۱۳۸٧/٤/٢٧
» یه عالمه گنجشک ... :: ۱۳۸٧/٤/٢٧
» اینجا جای پای کیست ؟... :: ۱۳۸٧/٤/٢٤
» من که ابستن یک ... :: ۱۳۸٧/٤/٢٤
» نمی خواهم نه از چوب و نه از سنگ ... :: ۱۳۸٧/٤/٢٤
» چگونه عاشق چیزی باشم که چیزی نیست ؟؟... :: ۱۳۸٧/٤/٢٤
» بهار غریبانه من ... :: ۱۳۸٧/٤/٢٤
» فردا فکر خواهم کرد... :: ۱۳۸٧/٤/٢٢
» دیر ... :: ۱۳۸٧/٤/٢٢
» جای خالی ... :: ۱۳۸٧/٤/٢٢
» باید شکست ... :: ۱۳۸٧/٤/٢٢
» بیگانه از خودی ... :: ۱۳۸٧/٤/٢٢
» پروازی باید ... :: ۱۳۸٧/٤/٢٢
» مرگ سبز ... :: ۱۳۸٧/٤/٢٢
» تنها بازمانده ... :: ۱۳۸٧/٤/٢٢
» می ترسم ... :: ۱۳۸٧/٤/٢٢
» باغ خیال ... :: ۱۳۸٧/٤/٢٢
» هنوز هستم ... :: ۱۳۸٧/٤/٢٢
» به رنگ شب ... :: ۱۳۸٧/٤/٢٢
» سایه ... :: ۱۳۸٧/٤/٢٢
» یکی شویم دوباره ... :: ۱۳۸٧/٤/٢٢
» زندان ... :: ۱۳۸٧/٤/٢٢
» ام گلب الحنون ... :: ۱۳۸٧/٤/٢۱
» هدیه ... :: ۱۳۸٧/٤/٢۱
» کاش هرگز ... :: ۱۳۸٧/٤/٢۱
» تو بهونه من برای ... :: ۱۳۸٧/٤/٢۱
» گذشته .. :: ۱۳۸٧/٤/٢۱
» از روی دلتنگی ... :: ۱۳۸٧/٤/٢۱
» سهم مرا بیش تر بده ... :: ۱۳۸٧/٤/٢۱
» گلایه ... :: ۱۳۸٧/٤/٢۱
» فاصله ها ... :: ۱۳۸٧/٤/٢۱
» نفرین ... :: ۱۳۸٧/٤/٢۱
» زنده باش عزیز من ... :: ۱۳۸٧/٤/٢۱
» نا ارام ... :: ۱۳۸٧/٤/٢۱
» یادگاری ... :: ۱۳۸٧/٤/٢۱
» تاریکی ... :: ۱۳۸٧/٤/٢٠
» مرگ بی بهانه ... :: ۱۳۸٧/٤/٢٠
» خاطره ... :: ۱۳۸٧/٤/٢٠
» دل من تنهاست ... :: ۱۳۸٧/٤/٢٠
» انتظار ... :: ۱۳۸٧/٤/٢٠
» تا ابد ... :: ۱۳۸٧/٤/٢٠
» جدایی ... :: ۱۳۸٧/٤/٢٠
» همان یک لحظه ... :: ۱۳۸٧/٤/٢٠
» دلتنگی ... :: ۱۳۸٧/٤/٢٠
» اواره ... :: ۱۳۸٧/٤/٢٠
» بغض سنگی ... :: ۱۳۸٧/٤/٢٠
» قصه عابری غمیگین.. :: ۱۳۸٧/٤/٢٠
» اندوه بی تو بودن مرا خواهد کشت ... :: ۱۳۸٧/٤/٢٠
» فرا تر از نگاه تو ... :: ۱۳۸٧/٤/٢٠
» امید ... :: ۱۳۸٧/٤/٢٠
» بهترین من ... :: ۱۳۸٧/٤/٢٠
» تو را گم کرده ام ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٧
» تو را در دل ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٧
» اگر چراغ عشق روشن باشد... :: ۱۳۸٧/٤/۱٧
» بدون شرح ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٧
» دوستت دارم ...(h) :: ۱۳۸٧/٤/۱٧
» برایم بمان ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٧
» این هم قرار من با خودم ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٧
» یادته ...؟ :: ۱۳۸٧/٤/۱٧
» روزگار ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٧
» برای تو ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٧
» سکوت ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٧
» باران ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٧
» یک دنیا خاطره ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٧
» احساس بی معنی ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٧
» مرا ببخش ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٧
» بی تو پوچم ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٧
» تنهایی من و تو ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٧
» باز هم عشق ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٥
» تمام هستی من H... :: ۱۳۸٧/٤/۱٥
» برای یک لحظه زند :: ۱۳۸٧/٤/۱٥
» ۱۳۸٧/٤/۱٥ :: ۱۳۸٧/٤/۱٥
» سینه درد... :: ۱۳۸٧/٤/۱٤
» خیال ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٤
» چشمان خسته ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٤
» ارزو ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٤
» عکس ماندنی ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٤
» یادت هست ؟... :: ۱۳۸٧/٤/۱٤
» با من بمان ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٤
» دوباره بمیرم ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٤
» برو ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٤
» ۱۳۸٧/٤/۱٤ :: ۱۳۸٧/٤/۱٤
» الهی بمیرم ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٤
» مناجات... :: ۱۳۸٧/٤/۱٤
» ارامش ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٤
» خدایا سایه ات کو ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٤
» یا ابا صالح ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٤
» انتظار... :: ۱۳۸٧/٤/۱٤
» ناتوان ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٢
» تو هرگز نمی میری ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٢
» امان ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٢
» نا کجا اباد ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٢
» افسوس ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٢
» برایم دعا کن ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٢
» جوانی ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٢
» گرفته ترین .... :: ۱۳۸٧/٤/۱٢
» کاش ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٢
» من کیستم ؟... :: ۱۳۸٧/٤/۱۱
» صدای مبهم ... :: ۱۳۸٧/٤/۱۱
» چه کسی دزدید ... :: ۱۳۸٧/٤/۱۱
» کوری ... :: ۱۳۸٧/٤/۱۱
» موج سرکش ... :: ۱۳۸٧/٤/۱۱
» بی هیچ نشانی پیر شدم ... :: ۱۳۸٧/٤/۱۱
» نان بیات ... :: ۱۳۸٧/٤/۱۱
» مرگ مشکوک ... :: ۱۳۸٧/٤/۱۱
» خانه دوست کجاست ؟ :: ۱۳۸٧/٤/۱۱
» ۱۳۸٧/٤/۱۱ :: ۱۳۸٧/٤/۱۱
» فاصله من و تو ... :: ۱۳۸٧/٤/۱۱
» یادم باشد ... :: ۱۳۸٧/٤/۱۱
» سودای دل ... :: ۱۳۸٧/٤/۱۱
» سراب ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٠
» خیال خام پلنگ من ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٠
» همه زندگیت گاه به هم میریزد ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٠
» دل که رنجید ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٠
» تقدیم به تو ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٠
» تشنه ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٠
» یاد قلبت باشد... :: ۱۳۸٧/٤/۱٠
» قلب من ... قلب من نشکن... :: ۱۳۸٧/٤/۱٠
» قلب من نشکن ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٠
» شکستن ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٠
» قفس ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٠
» شرافت ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٠
» دیوار و گل ...!!! :: ۱۳۸٧/٤/۱٠
» قطار زندگی ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٠
» مغرور نباش ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٠
» زود میگذرد ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٠
» من و تو ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٠
» بهار من کجاست ...؟ :: ۱۳۸٧/٤/۱٠
» نیایش ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٠
» رویا ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٠
» باز تنهایی و من و ت ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٠
» اسیر تنهایی ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٠
» انتهای دل ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٠
» عشق در یک کلام ... دیوانگی.. :: ۱۳۸٧/٤/۱٠
» تکرار لحظه های پوچ ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٠
» احساس من , نمیر ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٠
» به جرم عاشقی ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٠
» بیگانه با تو ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٠
» ماه من ... :: ۱۳۸٧/٤/٩
» متروکه دل من ... :: ۱۳۸٧/٤/٩
» ۱۳۸٧/٤/٩ :: ۱۳۸٧/٤/٩
» دوست داشتن اجباری ... :: ۱۳۸٧/٤/٩
» همیشه عاشقت هستم ... :: ۱۳۸٧/٤/٩
» گرفته ترین ... :: ۱۳۸٧/۳/٢۸
» نشان تو ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٧
» تو را دوست خواهم داشت... :: ۱۳۸٧/۳/٢٧
» یادمان نرود ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٧
» دل اویز ترین ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٧
» ۱۳۸٧/۳/٢٧ :: ۱۳۸٧/۳/٢٧
» شرط عشق ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٧
» ارزوی قشنگ ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٧
» ارزوی قشنگ ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٧
» Iهرگز ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٧
» خدا ... تصویر ... زیبایی . :: ۱۳۸٧/۳/٢٧
» نفس کشیدن تنها جرم او ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٧
» احساس ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٧
» افسوس... :: ۱۳۸٧/۳/٢٧
» قلب شکسته ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٧
» مادر ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٧
» رد پا ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٧
» اسیر غم ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٧
» به خدا می شکنم ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٧
» کربلا ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٧
» بوسه ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٦
» درون ما ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٦
» چند جمله کوتاه ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٦
» قاصدکها ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٦
» هرگز می رانم... :: ۱۳۸٧/۳/٢٦
» همه دنیا پرستند... :: ۱۳۸٧/۳/٢٦
» ناشناس ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٦
» گریه های اخر من ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٦
» شباهت تو با ماه ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٦
» صدای خسته من ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٦
» نگریستن ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٦
» الفبا ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٦
» رابطه سیمان و دوست داشتن ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٦
» به عادت ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٦
» نذر ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٦
» کبریت ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٦
» لطیفه های کوتاه ... تسلیت ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٦
» قلب گرفته ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٥
» ساعت دیواری ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٥
» خروج ممنوع ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٥
» شوق دیدار... :: ۱۳۸٧/۳/٢٥
» مست عشق تو ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٥
» تو را دوست دارم ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٥
» امید ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٥
» عشق در یک کلام ... دیوانگی.. :: ۱۳۸٧/۳/٢٥
» کاش می شد ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٥
» کیسه کوچک چایی ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٥
» بی تو ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٥
» دل شکستن ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٥
» سه چیز زاده عشق نیست .. :: ۱۳۸٧/۳/٢٥
» خالکوبی ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٥
» می شکنم ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٥
» منتظر می مانم ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٥
» جاودانگی عشق ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٥
» عیب بزرگ ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٥
» شیشه عمر من ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٥
» ۱۳۸٧/۳/٢٥ :: ۱۳۸٧/۳/٢٥
» قشنگه ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٥
» وفاداری ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٥
» نگه داشتن عشق ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٥
» زندگی چیست ؟!!!! :: ۱۳۸٧/۳/٢٥
» یادگاری ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٥
» ارزوی من .. :: ۱۳۸٧/۳/٢٤
» صرفه جویی در عقل ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٤
» چوپان دروغگو ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٤
» عشق برگ ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٤
» یاد یاران ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٤
» حس نکرد ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٤
» تفاوت دو عشق ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٤
» سه چیز مال توست !!!! :: ۱۳۸٧/۳/٢٤
» چهار چیز را در زندگیت نشکن ..!! :: ۱۳۸٧/۳/٢٤
» پشیمانی ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٤
» فراموشم نکن ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٤
» کاش قلبم ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٤
» سیب ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٤
» عاشق و دیوانه ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٤
» درس تنهایی ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٤
» عمیق ترین کلمه ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٤
» عشق چیست ؟ ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٤
» عشقولانه ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٤
» فروشگاه شوهر ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٤
» تاکسی تلفنی ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٤
» جهنم ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٤
» شوهر ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٤
» بنز ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٤
» شباهت اقایون و پیام بازرگانی.. :: ۱۳۸٧/۳/٢٤
» مردن ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٤
» ااااااااخ کفشم ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٤
» چقدر کار کنم ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٤
» کلاس گذاشتن ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٤
» گوشه نداره .. :: ۱۳۸٧/۳/٢٤
» سوختگی ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٤
» دوست داری چه طوری بمیری؟؟؟؟ :: ۱۳۸٧/۳/٢٤
» ازدواج دو سوسک پولدار... :: ۱۳۸٧/۳/٢٤
» حرف اخر ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٤
» ماه عسل ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٤
» باباتو یا مامانتو..؟ :: ۱۳۸٧/۳/٢٤
» پسفطرت ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٤
» و اما چند لطیفه .. بخندید تا دنیا به ما بخندد. :: ۱۳۸٧/۳/٢٤
» دهکده عشق ... :: ۱۳۸٧/۳/٢۳
» دهکده عشق ... :: ۱۳۸٧/۳/٢۳
» دهکده عشق ... :: ۱۳۸٧/۳/٢۳
» دهکده عشق ... :: ۱۳۸٧/۳/٢۳
» دهکده عشق ... :: ۱۳۸٧/۳/٢۳
» دهکده عشق ... :: ۱۳۸٧/۳/٢۳
» تنهایی من ... :: ۱۳۸٧/۳/٢۳
» درد دل ... :: ۱۳۸٧/۳/٢۳
» دروغ ... :: ۱۳۸٧/۳/٢۳
» و اما چند سوال ... :: ۱۳۸٧/۳/٢۳
» حرف با خدا ... :: ۱۳۸٧/۳/٢۳
» زندان دل ... :: ۱۳۸٧/۳/٢۳
» جیش , بوس , لالا :: ۱۳۸٧/۳/٢۳
» حقیقت تلخ ... :: ۱۳۸٧/۳/٢۳
» از کودکی تا پیری ... :: ۱۳۸٧/۳/٢۳
» ازدواج اهو و الاغ ... :: ۱۳۸٧/۳/٢۳
» نظر ... :: ۱۳۸٧/۳/٢۳
» لیلی و مجنون اینترنتی ... :: ۱۳۸٧/۳/٢۳
» پاسخ تو چیست ؟... :: ۱۳۸٧/۳/٢۳
» توجه توجه ... :: ۱۳۸٧/۳/٢۳
» پروردگارا ... :: ۱۳۸٧/۳/٢۳
» غریبانه ... تو ... من... :: ۱۳۸٧/۳/٢۳
» به خدا عاشقم ... :: ۱۳۸٧/۳/٢۳
» من نمی تونم درک کنم ... :: ۱۳۸٧/۳/٢۳
» سه راه ناپیدا ... :: ۱۳۸٧/۳/٢۳
» کاش تنها بودم مثل خدا ... :: ۱۳۸٧/۳/٢۳
» تو رو خدا نظر بده ... :: ۱۳۸٧/۳/٢۳
» قوانین انسان بودن ... :: ۱۳۸٧/۳/٢۳
» یک حکایت ... :: ۱۳۸٧/۳/٢۳
» عشق پاک من ... :: ۱۳۸٧/۳/٢۳
» بوی علی ... :: ۱۳۸٧/۳/٢۳
» حدیث ... :: ۱۳۸٧/۳/٢۳
» نمی دانم چه می خواهم ... :: ۱۳۸٧/۳/٢۳
» میلاد موعود ... :: ۱۳۸٧/۳/٢۳
» چادر نماز عشق ... :: ۱۳۸٧/۳/٢۳
» جوی اب کوچه مون ... :: ۱۳۸٧/۳/٢۳
» گل محمدی ... :: ۱۳۸٧/۳/٢۳
» رهایم کن ... :: ۱۳۸٧/۳/٢۳
» مرا خدا ساخت ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٢
» ازادی دوستت دارم ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٢
» خدایا با توام ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٢
» جمعه خالی ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٢
» عاشقانه 2 ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٢
» خورشید , عشق , خدا :: ۱۳۸٧/۳/٢٢
» با خدا صادق باش ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٢
» دست به دعا... :: ۱۳۸٧/۳/٢٢
» رنگ رخ یار ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٢
» اسیر ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٢
» عاشقانه ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٢
» قصه غربت ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٢
» قلم عشق من ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٢
» قطره باران ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٢
» چی می خواستم بگم ؟؟؟... :: ۱۳۸٧/۳/٢٢
» علم بهتر است یا ثروت ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٢
» پری تنهایی من ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٢
» کم می نویسم ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٢
» بی حوصله ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٢
» تلقین ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٢
» هوس ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٢
» کمک کردن به ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٢
» دلتنگی ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٢
» دیوانگی ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٢
» کثافت و ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٢
» دیوانگی ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٢
» رلفم را جا گذاشتم ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٢
» باز می لرزد دلم ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٢
» هنوز این درد ادامه دارد... :: ۱۳۸٧/۳/٢٢
» تهدید... :: ۱۳۸٧/۳/٢٢
» بدخورد پلیس با بلوتوث های غیر اخلاقی... :: ۱۳۸٧/۳/٢۱
» سقط جنین برای زنانی که ... :: ۱۳۸٧/۳/٢۱
» رمانی در مورد زلزله تهران... :: ۱۳۸٧/۳/٢۱
» رفتارهای پر خطر جنسی بیداد می کند... :: ۱۳۸٧/۳/٢۱
» نتایج نظر سنجی از مزاحمتهای رایج برای خانمها : :: ۱۳۸٧/۳/٢۱
» شکایت دختر از مزاحمتهای پسر همسایه... :: ۱۳۸٧/۳/٢۱
» اعدام مرد متجاوز در ملا عام :: ۱۳۸٧/۳/٢۱
» و باز مرگ خونین دو جوان ... :: ۱۳۸٧/۳/٢۱
» قتل پیرزن نگون بخت در زندان... :: ۱۳۸٧/۳/٢۱
» مادر و خواهرم را اتش زدم... :: ۱۳۸٧/۳/٢۱
» اعدام خونین... :: ۱۳۸٧/۳/٢۱
» تماس تلفنی اشتباه دختری او را .... :: ۱۳۸٧/۳/٢۱
» دعوت هوس انگیز زن فریبکار :: ۱۳۸٧/۳/٢۱
» بازداشتگاهی با ابعاد عجیب و غریب :: ۱۳۸٧/۳/٢۱
» یاد قلبت باشد... :: ۱۳۸٧/۳/٢۱
» رفتی ؟... :: ۱۳۸٧/۳/٢۱
» درک این درد چه طاقت فرساست... :: ۱۳۸٧/۳/٢۱
» فراق سینه سوز ... :: ۱۳۸٧/۳/٢۱
» با تو ... :: ۱۳۸٧/۳/٢۱
» در سایه سار مهربانی ... :: ۱۳۸٧/۳/٢۱
» خواب رویایی من ... :: ۱۳۸٧/۳/٢۱
» خدا را عاشقانه بنویس... :: ۱۳۸٧/۳/٢۱
» فاصله من و تو ... :: ۱۳۸٧/۳/٢۱
» معادله جالب :: ۱۳۸٧/۳/٢۱
» من نمی دانم تو میدانی ؟ :: ۱۳۸٧/۳/٢۱
» اتصال به اینترنت از طریق لوله های گاز... :: ۱۳۸٧/۳/٢٠
» دختری با دستان معجزه گر... :: ۱۳۸٧/۳/٢٠
» ما جرای عجیب ورود یک سگ ولگرد به حرم امام رضا(ع) :: ۱۳۸٧/۳/٢٠
» ماجرای تلخ دختر 22 ساله :: ۱۳۸٧/۳/٢٠
» ماجرای تلخ دختر 22 ساله :: ۱۳۸٧/۳/٢٠
» چشمانم کورست ولی دلم می بیند.... :: ۱۳۸٧/۳/٢٠
» به خدا به عشق تو ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٠
» تعمیرگاه :: ۱۳۸٧/۳/٢٠
» معادله جالب :: ۱۳۸٧/۳/٢٠
» تقدیم به کسی که گستاخانه ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٠
» زندگی مال تو مرگ مال من :: ۱۳۸٧/۳/۱٩
» ۱۳۸٧/۳/۱٧ :: ۱۳۸٧/۳/۱٧
» ۱۳۸٧/۳/۱٧ :: ۱۳۸٧/۳/۱٧
» سلام :: ۱۳۸٧/۳/۱٦
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳۸٧/۳/۱٦

+ نوشته شده در توسط غریبه

X

یک دست گل نرگس یک دست کودکی در آغوش فقط همین !........


Home
Email
Bahar20

Archives

بهمن ۸٧

آبان ۸٧

مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧


Categories

عجایب(۳)
کار اینترنتی(٢)
دیدنیها(۱)
تنهایی(۱)
دلتنگی(۱)
غریبه(۱)
عکسهای دیدنی(۱)
کسب درآمد اینترنتی(۱)
پولدار شدن(۱)
شغل پر درآمد(۱)
کلاه بردار اینترنتی(۱)
گول نخورید(۱)
کانون بنیاد پارسیان(۱)
دیدنیهای روز(۱)
شگفت انگیزها(۱)
اسب گرفتار(۱)
اسب و درخت(۱)
چاق ترین(۱)
مرد چاق(۱)
مرد غول هیکل(۱)
روش آزار پسرها(۱)
دوست پسر آزاری(۱)
ضایع کردن پسرها(۱)
خنده و شوخی(۱)
یک گل کفن من(۱)

Authors

نرگس


Links

خر در چمن
ویژه نامه بازیهای یورو 2008
همیشه تنهای زمین
اخبار فوتبال ایران و جهان
اتشکده شب
پرویز
راز
جدید ترین مطالب و بهترین عکسها
2000 بازی موبایل
کلوپ هواداران سپاهان
سهیل
بهترین کد های موزیک برای وبلاگ
طـــراح قـــالــب
** احساسی ترین نوشته ها **
کسب درآمد
جاوا اسکریپت
داستان کوتاه عاشقانه
اس ام اس فارسی
منبع کد آهنگ برای وبلاگ
منبع کد موزیک برای وبلاگ

جدیدترین قالبهای بلاگفا


جدیدترین کدهای موزیک برای وبلاگ

قالب های بهاربیست


LinkDump

آرشیو پیوندهای روزانهفالنامه

FreeCod Fall HafezDesign by : Bahar20
href="http://cur.sub.ir">انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس