مزیت زن بودن 6 ..

۶- بزرگترین پوئن:خیالت از بابت سربازی

راحته!.صد سال سیاهم که دانشگاه قبول

نشی ککم نمی گزه...

/ 1 نظر / 9 بازدید
میثم

سلام در باره این نکته باید بگم الان 10 تا از دوستای من سربازی نرفتن از کشورم خارج شدند.[شوخی]