اخرین پست ...

دلم اندوهگین

 

سرم سنگین

دو چشمم خیس و بغضم خسته و آهم فراوان

دو پایم مانده از راه است و گریان

به هر چیزی که میبینم زنم چنگ

که شاید نشکند پشتم ز هر درد.

کنم ناله، کشم آه و دلم سرد

ز احساسم گریزان و

ز عقلم نیز آویزان و

در اندوه خود غرق و

 

صدایم را که ویلان است و سرگردان

کسی از دور برای لحظه ای حتی،

که دستم را بگیرد

و دلم آرام گیرد و

سرم از درد خود کاهد

و احساسم مرا آزاد آزاد گذارد

هم نمیخواهد

 

و شاید لحظه مرگم

به روی صخره ای از زجر و از اندوه

که اجزایش همه از جنس آتش، خشم و تنهایی و

بیماریه عشق و ذره ای مرگ و

چه غمگینانه خواهم خفت

 

لبان خندان و با بغضی که دیگر لحظه ای آنرا نخواهم ریخت

مدفون است

 

عجب سخت است مردن هم

 

بچه ها عمر این وبلاگ به سر رسید و کلاغه به خونش نرسید

یه موقع نگران آبجیتون نشید

من خوبم، خوبتر از همیشه، حداقلش اینه که تکلیفم با خودم روشنه

التماس دعا

آرزومند آرزوهای سبزتان

/ 0 نظر / 2 بازدید