دریغا ...

 

از پشت پنجره ی تنهایی ام به رفتن تو می نگرم

همان پنجره ای که روزی با هم از پشت ان به رهگذران می نگریستیم

باورم نمی شود حال تو هم همانند همان رهگذران با هر گام از من دور می شوی

لحظه شماری میکنم که از خواب تلخ جدایی بیدار شوم ولی

دریغا دریغا...

/ 0 نظر / 2 بازدید