سلیقه های متفاوت ...

شطرنج های متفاوت برای سلیقه های متفاوت!

http://balanevis.files.wordpress.com/2008/10/chess011.jpg

/ 1 نظر / 19 بازدید
مهدی خفاجه

هع هع خندیدم نرگس خانم با این طرز فکرت با این اهنگت سعی کن فکرت را در مورد پسرا درست کنی چون دخترا خیلی نامردن