من نمی دانم تو میدانی ؟

جوابهای چیستانها را برایم میل کنید تا یک بیت شعر از من هدیه بگیرید... عبارت زیر را بخوانید:H-M-B-A-A4-B-R

-1

از میان تعدادی زن و مرد برهنه، چگونه می توان آدم و حوا را شناخت؟

-2

می دانیم که در بهشت هر چه بخورند دفع نمی شود، در جهان مادی کدامیک از مثالها و شواهد را می توان یافت که با آن امر همسان باشد؟

-3

شخصی برای نخستین بار سوار یک خودروی «فولکس واگون» شد و بسوی شهری حرکت کرد، درمیان راه خودروی او خراب شد ناچار ماشین را به کنار جاده هدایت کردو کاپوت ماشین را بالا زد، ولی با کمال تعجب دید نه ازموتور خبری هست، نه از سیلندر و نه چیز دیگر چطور چنین چیزی ممکن است؟

-4

اچراغ راهنمایی و رانندگی که روبروی خیابان است قرمز است، افسر راهنمایی هم در آنجا ایستاده است، با اینحال راننده ای از چراغ قرمز می گذرد و کسی مزاحم او نمی شود. چطور چنین چیزی ممکن است؟

-5

/ 1 نظر / 2 بازدید