مزیت زن بودن 14 ...

هیچ کی نمی دونه دقیقا تو فکرت چی می گذره؟

خود فروید، پدر روانشناسی جهان گفته:بزرگترین

سوالی که هرگز پاسخ داده نشده و من هم هرگز

پاسخ ان را نیافته ام این است که یک زن چه می

خواهد؟. ....

/ 1 نظر / 11 بازدید
میثم

این معنیش اینه که اگه به یک زن یه لاین اتوبان رو بدن می گن لاین برگشتشم بده [چشمک][نیشخند]